Dobrý deň,
srdečne ďakujeme, že ste ochotný zúčastniť tohto prieskumu. S Vašimi údajmi budeme nakladať starostlivo a všetky odpovede sa budú spracovávať anonymne.

Účelom tohto prieskumu je získať lepší prehľad o priebehu choroby sclerosis multiplex. Na prieskume spolupracujeme so Slovenským zväzom sclerosis multiplex a Združením sclerosis multiplex Nádej, pacientskymi organizáciami, ktoré pôsobia na Slovensku.

Tento dotazník môžete vypĺňať sami alebo za pomoci inej osoby. Počas vypĺňania dotazníka sa usilujte byť čo najpresnejší a odpovedať čo najpravdivejšie.


 
Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07 Image 08 Image 09 Image 10 Image 11 Image 12 Image 13 Image 14 Image 15 Image 16 Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6 Video 7 Video 8 Video 9 Video 10